PŘIHLÁŠKA

Vážení přátelé, pokud jste se rozhodli, že se XIII. INTERNATIONAL MEETING SVRATKA 2024, mezinárodního setkání historických a sportovních italských automobilů zúčastníte, prosíme Vás o vyplnění základní elektronické přihlášky a její odeslání. Při prezentaci na místě srazu bude Vaše přihláška již předvyplněná a urychlíte si tím čas prezentace.


Řidič:
Jméno:
Příjmení:
Ulice, číslo popisné, město
PSČ:
E-Mail:
Telefon:
 
Automobil:
Tovární značka:
Typ:
Rok výroby:
 
Startovné:
Startovné činí 300,- Kč za jeden automobil a je splatné při prezentaci.

Prohlášení účastníků:
Potvrzujeme, že jsme se řádně seznámili s programem srazu a s pokyny pořadatele, jsme si zároveň vědomi, že se účastníme výše uvedeného srazu na vlastní nebezpečí a plně odpovídáme za škodu, kterou případně svým chováním způsobíme. Prohlašujeme, že se budeme řídit programem srazu, pokyny pořadatele a zákonnými předpisy. V areálu srazu se bude dodržovat max. rychlost 25 km/hod. V případě poškození sebe, členů své posádky, vozidla či jiných vzniklých škod třetím osobám, nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu jakékoliv škody.